خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود رمان سونامی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود رمان سونامی

رمان سونامی/پارت بیستو نه

حسام پوزخندش را به سمت وفا پرت می کند. آنقدر که وفا حس سیلی خوردن دارد: -دنیا دنیای کثافته. حالا کم کم این برات جا می افته. وفا حس می کند هیچ حرفی با مرد رو به رویش ندارد. جمله اش را در ذهنش ادیت میزند. هیچ حرفی با نامرد …

بیشتر بخوانید »

رمان سونامی/پارت بیستو سه

با سرعت چشم باز می کند اما تار می بیند. چندبار، در نهایت سرعت پلک می زند. در عین ناتوانی این سرعت عمل برای خودش هم جالب است. حامی است دیگر؟ نفسش زیادی راحت آزاد می شود. یک دستش را ستون بدن می کند و تن کرختش را از زمین …

بیشتر بخوانید »

رمان سونامی/پارت هجده

پنج دقیقه؟ ده دقیقه؟ یک ربع؟ دقیقه اش چقدر است؟ چند دقیقه زمان گذشته؟ در تمام این دقایق ساعد دست وفا حد فاصل پیشانی اش و دسته ی کاناپه تا شده است. ساعتی قبل با حامی به خانه اش آمده بود. شاید اگر حالش چیزی متفاوت از حال الانش بود، …

بیشتر بخوانید »

رمان سونامی/پارت یازده

صدای قدم هایش در فضای خالی شرکت می پیچد و واژه ی متروکه ای که فرناز بر زبان آورده بود بیشتر برایش معنا می شود. قدم هایش را آرام بر می دارد و سعی می کند روزهای شلوغ این شرکت را به یاد بیاورد. چقدر رضا راحت و خودمانی بین …

بیشتر بخوانید »

رمان سونامی/پارت یک

رمان سونامی

دستش را روی دستبند چوبی دور مچش می کشد و برای دختر مشتاق کنار دستش توضیح می دهد: -از این زاویه شما یه مجموعه از درخت ها رو با پشت زمینه ی غروب می بینید اما اگر از سمت چپ و با یه نگاه متفاوت به عکس نگاه کنید متوجه …

بیشتر بخوانید »